Logo CombiZuid

CombiZuid

24 januari, 2022

Duurzaam zit in ons DNA: groene ambities van CombiZuid

Duurzaamheid is een begrip dat in veel disciplines terugkomt. Het klimaat verandert en dat heeft invloed op wat en hoe we bouwen. Nederland heeft als doelstelling om in 2030 50% minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Dit is een ambitieuze maar noodzakelijke ambitie die gesteld moet worden willen wij de opwarming van de aarde willen remmen.

Civiele techniek is de afdeling die infrastructuur ontwerpt, plant en bouwt. zoals kabels en leidingen. Bestaande (infrastructuur)technologieën zijn momenteel volop in ontwikkeling. Producenten, loonwerkers en leveranciers proberen momenteel een inhaalslag te maken.

Technologie onderdeel maken van het proces op het kantelpunt van de missie is een win-winsituatie voor ondernemers. Naast het gebruik van bestaande technologieën en oplossingen worden ondernemers uitgedaagd om op een andere manier naar producten, bedrijfsprocessen en/of productieprocessen te kijken.

Duurzaam zit in ons DNA

Deze ambitieuze doelstelling heeft ons gestimuleerd om eigen ambitieuze doelstellingen te stellen voor de samenwerking van APK en Hurkmans; CombiZuid. Om duurzaam te kunnen bouwen, zul je als bedrijf zelf ook duurzaam moeten zijn.

Een bedrijf kan duurzaam te werk gaan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door afval te beperken, duurzame energie te gebruiken, of door milieuvervuiling te voorkomen. Ook kun je enkel duurzame materialen gebruiken en duurzame producten te maken. Iets waar de laatste jaren vooral op wordt ingezet, zijn duurzame machines en (vracht)wagens.

Groen bouwverkeer en machines

Bouwverkeer levert een grote bijdrage tot de emissies van CO, NOx, NMVOS en CO2. Deze emissies dragen voor een belangrijk deel bij tot de klimaatverandering, de fotochemische luchtverontreiniging en verzuring. Ook deeltjes en zware metalen worden uitgestoten door het bouwverkeer en zijn erg schadelijk voor de gezondheid.

Onze ambitie voor CombiZuid wordt tenminste 95% van alle voertuigen en machines geheel elektrisch of op waterstof vanaf 1 januari 2023. Dit vergt een flinke investering in elektrische (graaf)machines en voertuigen. Het bedrijf beschikt over vele tools waarmee ze het milieu zo min mogelijk belasten. Zo kan er binnen het bedrijf gebruik gemaakt worden van elektrische leenauto’s. Er zijn diverse hybride en elektrische modellen waaruit men kan kiezen. Op die manier kan het personeel zich op een zo groen mogelijke manier verplaatsen.

Eigen mini-gravers in ontwikkeling

Verder is CombiZuid samen met Verhoeven grondverzetmachines en Takeuchi een ontwikkelingspad ingeslagen om elektrische mini-gravers te ontwikkelen die ook daadwerkelijk een meerwaarde kunnen bieden in de civieltechnische branche.

Op circulaire wijze transporteren

Ook wordt er nauw samengewerkt met BAS trucks om samen te kijken naar de mogelijke inzet van elektrische vrachtwagens alsook oprijwagens. Dit ten behoeve van het transport van de talrijke mini-gravers van en naar het werk. Er is een steeds grote behoefte naar deze circulaire manier van transporteren. Dit vanwege de steeds strengere normen wat betreft vervuilende dieselmotoren in de binnensteden van het land. Recent heeft ook Mercedes-Benz verschillende elektrische wagens bij CombiZuid gepresenteerd.

Naast transport is er natuurlijk ook behoefte aan werkmachines die op de projecten zelf het verschil moeten maken. Bomag voorziet CombiZuid van een verbeterde elektro stamper. De trilstamper is ideaal voor dagelijks gebruik in sleuven en andere smalle omstandigheden.

Samen werken aan samenwerken, ook voor duurzaamheid! Zo maken we bij CombiZuid écht het verschil.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem gerust even contact op

Niets meer missen van CombiZuid?

Volg ons op onze social media kanalen!